x

Wniosek kredytowy

Rozwód a kredyt hipoteczny – możliwe scenariusze

Kredyt hipoteczny łączy mocniej niż małżeństwo. To stwierdzenie, które śmiało można nazwać truizmem, bardzo mocno oddaje rzeczywistość części kredytobiorców. Coraz więcej osób spłaca kredyt hipoteczny. Coraz więcej osób zmienia w trakcie trwania małżeństwa swoje plany na bieżącą relację. Podział majątku wspólnego w większości przypadków bywa dość prosty. Kłopoty się rozpoczynają, gdy małżonkowie posiadają nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym. W tym przypadku podział majątku bywa zdecydowanie bardziej skomplikowany. Z tego też powodu postanowiłem zgłębić temat „Rozwód a kredyt hipoteczny”. W dzisiejszym artykule poruszę absolutnie wszystkie kwestie z tym związane.

Spis treści

O tym przeczytasz w niniejszym artykule „Rozwód a kredyt hipoteczny – możliwe scenariusze”:

  1. rozwód a kredyt hipoteczny – co mówi prawo,
  2. kredyt po rozwodzie – kilka scenariuszy z życia wziętych,
  3. były małżonek nie spłaca wspólnego kredytu – jak się zachować,
  4. przepisanie kredytu, refinansowanie lub zamiana kredytobiorcy – jak zmienić umowę kredytową,
  5. kredyt hipoteczny w obcej walucie a rozwód – szczególny przypadek.

Rozwód a kredyt hipoteczny – co mówi prawo

Kodeks cywilny w swoich zapisach umożliwia przepisanie kredytu. Artykuł 392 kc stanowi, iż osoba trzecia może się zobowiązać poprzez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia wynikającego z umowy kredytowej. Osoba przejmująca dług jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel (w tym wypadku bank) nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Oczywiście zgodę na przepisanie kredytu musi wyrazić bank.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana kredytobiorcy. Artykuł 519 kc dopuszcza możliwość zamiany kredytobiorcy. Polega to na zastąpieniu dłużnika, który na bazie aneksu do umowy kredytowej zostaje zwolniony z długu.

Małżeńska wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, iż wszystko, co strony nabyły w trakcie trwania małżeństwa, jest wspólne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie strony podpisały rozdzielność majątkową.

Kredyt hipoteczny w trakcie rozwodu

W trakcie rozwodu emocje, pretensje i zaszłości potrafią wziąć górę nad rozsądkiem. W przypływie złych emocji ludzie zamiast się dogadywać, zaczynają walczyć ze sobą, rzucać sobie nawzajem kłody pod nogi, przestają się ze sobą komunikować. Nerwy i kłótnie to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Szczególnie jeśli małżonkowie są związani kredytem hipotecznym. Do czasu rozwodu należy spłacać raty kredytu po 50%. Nie ma znaczenia, że ktoś wniósł więcej własnej pracy lub pieniędzy. Nie można zaprzestać spłaty swojej części zobowiązania. W przeciwnym wypadku można stracić mieszkanie i zostać wpisanym do bazy nierzetelnych kredytobiorców na wiele lat. Działania teoretycznie wymierzone w drugą stronę mogą wrócić jak bumerang do nas samych.

Rozwód a kredyt hipoteczny – możliwe scenariusze

Kredyt hipoteczny w przypadku rozwodu daje różnego rodzaju dostępne scenariusze. Wszystko zależy od stopnia porozumienia między małżonkami, wysokości uzyskiwanych dochodów i osobistych planów względem nieruchomości. Poniżej przedstawię kilka opcji, jakim może podlegać kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Sprzedaż nieruchomości i spłata kredytu hipotecznego

Prawdopodobnie najłatwiejszy i najmniej konfliktowy scenariusz do realizacji. Małżonkowie muszą ustalić cenę sprzedaży mieszkania, domu lub działki. Warto posłużyć się w tym celu wyceną nieruchomości, którą może przygotować rzeczoznawca majątkowy. Koszt niewielki: 500–1000 zł w zależności od rodzaju nieruchomości. Dzięki temu można uniknąć sporów co do oszacowania wartości majątku. Po znalezieniu kupującego, ustaleniu warunków sprzedaży i jej pozytywnej finalizacji kredyt hipoteczny jest spłacany. Ewentualna nadwyżka po spłacie kredytu hipotecznego trafia do małżonków. Nadwyżkę można podzielić wedle uznania i porozumienia. Nie musi to być podział 50/50. Podział zależy od wspólnych ustaleń między zainteresowanymi.

Przejęcie długu przez jednego z małżonków

Przejęcie długu przez jednego z małżonków to również dość często spotykana sytuacja. Warto i w tym wypadku wykonać wycenę nieruchomości. Następnie należy sprawdzić saldo posiadanego kredytu hipotecznego. Od wartości nieruchomości należy odjąć saldo zobowiązania. Różnica oznacza kapitał do podziału. Kapitał ten można podzielić wedle uznania. Załóżmy, że małżonkowie dzielą się 50/50. W takiej sytuacji osoba, która przejmuje mieszkanie/dom/działkę, musi spłacić część współmałżonka. Należy podpisać umowę przedwstępną zakupu udziałów, zebrać papiery finansowe i złożyć wniosek o aneks do umowy kredytowej. Bank po przeanalizowaniu wniosku wyda decyzję. W przypadku decyzji pozytywnej trzeba będzie podpisać notarialną umowę oraz spełnić warunki zawarte w aneksie. Po wykonaniu wszystkich warunków następuje przeniesienie długu.

Zmiana kredytobiorcy

Załóżmy, że jedna osoba przejmuje nieruchomość, spłaca połowę nadwyżki kapitału nad saldem kredytu i chce przejąć wspólny kredyt hipoteczny. Niestety ze względu na zdolność kredytową bank nie zgadza się na odłączenie kredytobiorcy. Warto rozważyć dołączenie innej osoby niejako w zamian za jednego z byłych małżonków. Warto wiedzieć, iż nowy kredytobiorca nie musi zostać współwłaścicielem nieruchomości. Nie musi być też w żaden sposób z Tobą skoligacony. Najszybciej na myśl przyjdą zapewne rodzice. Tu może być problem ze względu na wiek. Kredyt hipoteczny zazwyczaj jest udzielany maksymalnie do 75. roku życia. Lepiej poszukać osoby, która będzie w podobnym wieku do Twojego i niejako pomoże w zdolności kredytowej. Taka zmiana będzie wymagała analizy i aneksu do umowy kredytowej.

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Dotychczasowy bank nie musi się zgodzić na przepisanie kredytu na jedną ze stron. Jeden z byłych małżonków może nie mieć zdolności kredytowej, aby przepisać na siebie kredyt hipoteczny po rozwodzie. Ponadto przejęcie długu przez jedną osobę jest dla banku zwyczajnie bardziej ryzykowne. Warto rozważyć refinansowanie kredytu, czyli spłatę kredytu przez nowy bank. Wniosek o spłatę kredytu hipotecznego do nowego banku składa tylko ten z eksmałżonków, który jest właścicielem nieruchomości. Będzie trzeba wykonać operat szacunkowy, zebrać dokumenty osobiste i finansowe. Twoja zdolność kredytowa będzie musiała być na nowo potwierdzona.

Pozostawienie nieruchomości we współwłasności

Nie ma żadnego przymusu, żeby po rozwodzie sprzedawać majątek i go dzielić. Obydwie strony mogą dysponować dowolnie swoją częścią. Byli małżonkowie muszą wspólnie, w porozumieniu i jednomyślnie zgodzić się na sprzedaż nieruchomości. Mogą również podzielić się majątkiem w dowolnym układzie i w dalszym ciągu spłacać kredyt hipoteczny.

Skierowanie sprawy do sądu

Opcja atomowa. Występuje relatywnie rzadko, zwykle wtedy, gdy jedna z osób zdecydowanie nie chce współpracować. Istnieje możliwość, żeby wnieść sprawę do sądu, który może nakazać sprzedaż nieruchomości i rozliczenie kredytu hipotecznego.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w trakcie rozwodu – czy to dobry pomysł?

Nie widzę żadnych przeciwwskazań, jeśli umowa przedwstępna oraz umowa końcowa sprzedaży mieszkania będą zawierały odpowiednie zapisy. Małżonkowie powinni zabezpieczyć swoje osobiste interesy. W pierwszej kolejności środki ze sprzedaży muszą iść na spłatę kredytu hipotecznego. Jeśli pozostanie nadwyżka, to kupujący powinien przesłać środki do małżonków, dzieląc je na ustalone części, np. po połowie. Załóżmy, że po sprzedaży nieruchomości i spłacie kredytu zostało 100 000 zł. W umowie przyrzeczonej małżonkowie podają swoje indywidualne rachunki bankowe, a sprzedający realizuje dwa przelewy – każdy po 50 000 zł.

Podział majątku a kredyt hipoteczny – jak wygląda, kto zobowiązany jest do spłaty kredytu?

Podział majątku nie powoduje podziału kredytu hipotecznego. Nie ma możliwości, żeby podzielić kredyt na części. Sąd nie jest w stanie przepisać zobowiązania na jednego z byłych małżonków. Umowa kredytowa jest umową solidarną, co oznacza, iż za spłatę zobowiązania są odpowiedzialne wszystkie strony, które tę umowę podpisały. Dopiero zgoda banku na zmianę treści umowy, podpisanie aneksu do umowy kredytowej i przeniesienie długu będą wiążące.

Podział majątku wspólnego najlepiej wykonać przed rozwodem lub w jego trakcie. Warto zadbać o rozwiązania, które nie będą nerwowe. Zdecydowanie łatwiej będzie dokonać podziału majątku u notariusza jeszcze przed formalnym rozwodem. Do tego trzeba będzie podpisać rozdzielność majątkową lub ustalić separację. Podział majątku można wykonać również w sądzie w trakcie sprawy rozwodowej. Jeśli małżonkowie nie będą zgodni co do sposobu, to o ostatecznym podziale majątku zadecyduje sąd.

W jaki sposób dzielony jest kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Kredyt hipoteczny sam z siebie nie zostanie podzielony. Sąd nie może ingerować w treść umów zawartych z bankiem. Umowa kredytowa zawsze jest solidarna. Istnieją możliwości, żeby przepisać kredyt, zamienić kredytobiorcę, spłacić zobowiązanie lub je refinansować. Do tego należy jednak mieć zdolność kredytową i chęć porozumienia.

Rozwód a przepisanie kredytu hipotecznego – czy jest możliwe i jak przebiega?

Majątek możesz podzielić po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Rozdzielność można ustalić u notariusza lub w sądzie po ustanowieniu separacji. Podział majątku wspólnego możesz wykonać przed faktycznym rozwodem, w jego trakcie lub po nim. Aby przepisać kredyt, musisz mieć ustanowioną rozdzielność majątkową lub rozwód. Drugim warunkiem jest podział majątku. Będziesz musiał zgłosić się do banku w celu złożenia wniosku o zmianę w umowie kredytowej.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kredyt hipoteczny

Spotkałem się kiedyś z opinią, iż w przypadku orzeczenia o winie jednego z współmałżonków ten, który zawinił, jest zobowiązany do spłaty kredytu hipotecznego w 100%. Absolutnie nie jest to prawda. Nawet najbardziej oczywista wina nie wpływa na umowę kredytu z bankiem. W dalszym ciągu obydwie strony są wspólnie zobowiązane do spłaty kredytu.

Jeden z byłych małżonków przestał spłacać swoją część kredytu – co zrobić?

Małżonkowie mogą umówić się na pozostawienie nieruchomości we wspólnych udziałach i solidarną spłatę rat kredytu po połowie. Warto rozważyć zawarcie stosownej pisemnej umowy, która będzie określała wszelkie zasady używania nieruchomości oraz spłaty rat kredytu. Wspólne ustalenia po pewnym czasie mogą jednak zostać poddane korekcie. Jeśli jeden z eksmałżonków zaprzestał spłaty swojej części kredytu, to druga strona musi zapłacić część raty na rzecz byłego małżonka, żeby się nie narazić na windykację. Bank ma prawo windykować małżonka, który regularnie spłaca swoją część kredytu. Wpłacone środki na raty kredytu oczywiście nie przepadają. Możesz domagać się zwrotu od byłego małżonka. Warto zachować w celach dowodowych potwierdzenia przelewów.

Czy możliwe jest dobrowolne wzięcie zobowiązania spłaty kredytu przy rozwodzie przez jednego z małżonków?

Tak, istnieje taka możliwość. Małżonkowie muszą porozumieć się co do udziałów w mieszkaniu, domu lub działce oraz ewentualnej spłaty byłego małżonka. Następnie osoba przejmująca zobowiązanie musi zgłosić się do banku celem złożenia odpowiedniego wniosku. Trzeba będzie przygotować dokumenty osobiste, finansowe oraz zabezpieczenia zobowiązania. Bank przeanalizuje dokumentację i wyda odpowiednią opinię.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa – co w chwili rozwodu?

Rozwód kończy małżeństwo, w tym również umowy majątkowe, np. rozdzielność majątkową. W zależności od sytuacji, a dokładnie momentu, w którym została podpisana rozdzielność majątkowa, należy postępować z kredytem w określony sposób. Poniżej przedstawię kilka scenariuszy.

Wspólny kredyt przed zawarciem małżeństwa, rozdzielność majątkowa na początku małżeństwa

Umowa kredytu i zakup mieszkania/domu/działki zostały zrealizowane przed małżeństwem i rozdzielnością. Rozdzielność majątkowa oraz rozwód nie mają żadnego wpływu na zobowiązanie względem banku. Bank nie będzie w ogóle zainteresowany zmianą relacji między małżonkami. Strony muszą się wspólnie dogadywać między sobą. Na początku artykułu znajdziesz możliwe scenariusze, jak podzielić kredyt po rozwodzie.

Wspólny kredyt po zawarciu małżeństwa, rozdzielność majątkowa przed kredytem

Małżonkowie zakupili nieruchomość jako małżeństwo, ale wcześniej podpisana rozdzielność majątkowa wprowadziła ekonomiczny podział między nimi. Mieszkanie/dom/działka zostały nabyte w formie udziałów. Podział majątku nie będzie dotyczył nieruchomości, gdyż ta została niejako podzielona na etapie zakupu. Strony muszą wspólnie ustalać, jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie. Na początku wpisu znajdziesz najbardziej popularne scenariusze.

Kredyt hipoteczny dla jednej osoby przed zawarciem małżeństwa, rozdzielność majątkowa na początku małżeństwa

Mieszkanie/dom/działka zostały nabyte przez jedną osobę przez zawarciem związku małżeńskiego. Zawarcie małżeństwa automatyczne nie powoduje, iż dobra nabyte przez jego zawarciem stają się wspólne. Zmiana stanu cywilnego nie wpływa również na zobowiązanie względem banku. Kredyt hipoteczny po rozwodzie jest spłacany przez dotychczasowego właściciela.

Kredyt hipoteczny dla jednej osoby po zawarciu małżeństwa, rozdzielność majątkowa przed kredytem

Mieszkanie/dom/działka zostały nabyte przez jedną osobę po zawarciu związku małżeńskiego. Jest to możliwe, gdyż małżonkowie podpisali wcześniej rozdzielność majątkową. Nieruchomość może być zakupiona na jedną lub dwie osoby. W przypadku zakupu na jedną osobę rozwód nic nie zmienia. Kredyt hipoteczny po rozwodzie dalej jest spłacany przez jedną osobę. Jeśli zakup był zrealizowany na obydwu małżonków, to osoba spłacająca może wnieść o rozliczenie wpłat na rzecz zobowiązania.

Kredyt hipoteczny w obcej walucie a rozwód – jakie są procedury?

Procedury zaciągnięcia kredytu między walutami co do zasady się nie różnią. Po podziale majątku można zgłosić się do banku, aby przepisać kredyt hipoteczny na rzecz jednej ze stron. Trzeba będzie zebrać dokumenty osobiste, finansowe i zabezpieczenia. Bank będzie musiał sprawdzić na nowo zdolność kredytową. Warto wiedzieć, iż nawet gdy wszystkie parametry transakcji będą ocenione pozytywnie, bank może nie zgodzić się na żaden ruch w obrębie umowy kredytowej. Aneks, zmiana kredytobiorcy mogą nie zostać zaakceptowane. Takie sytuacje są zdecydowanie częściej spotykanie w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich czy też euro. Banki mogą chcieć „w białych rękawiczkach” zmusić kredytobiorców do sprzedaży nieruchomości i spłaty kredytu. Drugim rozwiązaniem może być zmuszenie do refinansowania i spłaty kredytu hipotecznego przez nowy bank.

Czy musisz informować bank o rozwodzie?

W każdej umowie kredytu hipotecznego znajdziesz zapisy dotyczące obowiązków informowania banku o zmianach w życiu kredytobiorcy. W części umów są zapisy, które obligują kredytobiorcę, żeby informować o zmianie stanu cywilnego. Jednakże gdybyś to przegapił, to bank raczej nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji. Zmiana stanu cywilnego w tym zakresie jest dla banku informacją neutralną, nie wprowadza nic nowego do zobowiązania.

Podział majątku a podatek

Podział majątku nie powoduje skutków podatkowych. Jeśli wskutek podziału majątku staniemy się właścicielami jakiegoś dobra, to nie musimy odprowadzać podatku do urzędu skarbowego.

Kredyt hipoteczny a rozwód – moja opinia

Niestety gros moich klientów w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego napotkało na problemy i postanowiło zmienić swoje plany życiowe. Spotkałem się z wieloma przypadkami, gdy do niedawna kochające się osoby zaczynały zaciekle walczyć o dobra materialne. To, co zauważyłem, to fakt, iż największe walki powodowały najwięcej strat i ofiar. Uważam, że zaszłości i złe emocje należy schować do czasu podziału majątku. Należy podzielić kredyt, o ile to możliwe. Następnie załatwić sprawy rozwodowe i rozstać się, zapominając o sobie nawzajem. Rzucanie kłód pod nogi, zrywanie wspólnych ustaleń, stawianie drugiej osoby pod ścianą prędzej czy później wróci jak bumerang. Zupełnie nie warto.

Zapraszam do komentowania

Kredyt hipoteczny po rozwodzie – czy znalazłeś odpowiedzi na wszystkie swoje wątpliwości? Czy już wiesz, jak podzielić kredyt mieszkaniowy? Czy wiesz, jak należy spłacać kredyt w trakcie rozwodu i po nim? Czy wiesz, że obowiązek spłaty ciąży na wszystkich kredytobiorcach bez względu na winnego rozpadu małżeństwa? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tematu „rozwód a kredyt hipoteczny”, koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie pomogę i postaram się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Formularz kontaktowy