x

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny dla lekarza – preferencyjne warunki, najlepsze oprocentowanie

Zgodnie z ostatnimi danymi GUS w Polsce jest aktywnych ponad 150 000 lekarzy, zaś lekarzy stomatologów około 40 000. Jest to zatem całkiem liczna grupa społeczna. Lekarze cieszą się wysoką estymą i zaufaniem społeczeństwa. Lekarze – obok prawników, notariuszy, komorników, doradców podatkowych i kilku innych – wykonują zawód zaufania publicznego. Te wszystkie cechy sprawiają, że banki bardzo chętnie zerkają w stronę osób wykonujących zawód lekarza. W mojej firmie mamy bardzo bogatą historię.

Spis treści

W dzisiejszym artykule „Kredyt hipoteczny dla lekarzy” znajdziesz następujące treści:

 1. czy kredyt dla lekarzy jest łatwo uzyskać,
 2. kredyt dla lekarza – jak liczyć zdolność kredytową,
 3. czy kredyty dla przedstawicieli wolnych zawodów mają preferencyjne warunki,
 4. kredyty dla lekarzy – jakie trzeba przedstawić dokumenty,
 5. czy istnieją specjalne oferty kredytów dla lekarzy.

Lekarz – przedstawiciel wolnych zawodów – czy może liczyć na preferencyjne warunki

Lekarze to grupa zawodowa, która oprócz tego, że wyróżnia się wysokim statusem społecznym, jest bardzo dobrze wynagradzana finansowo. Wąska specjalizacja zawodowa, długi okres kształcenia, konieczność posiadania określonych cech psychologicznych powodują, iż bariera wejścia do zawodu jest zawieszona wyjątkowo wysoko. To wszystko przekłada się na bardzo mocną stabilność zatrudnienia oraz praktycznie niewyczerpany popyt na usługi wykonywane przez lekarzy. Statystycznie według BIK lekarze bez problemów spłacają swoje zobowiązania, notując pozytywną historię kredytową. To wszystko powoduje, iż banki bardzo chętnie udzielą kredytu hipotecznego dla lekarzy. Lekarze mogą liczyć na preferencje warunki oraz specjalne oferty kredytów, takie jak:

 1. prowizja 0%,
 2. niższe oprocentowanie (zmienne/stałe oprocentowanie),
 3. wyższa zdolność kredytowa,
 4. szybsze i uproszczone procedury w zakresie analizy kredytowej,
 5. mniejsza liczba dokumentów finansowych.

Kredyt hipoteczny dla lekarza – szanse na uzyskanie finansowania

Jako ekspert kredytowy działam na rynku od 2009 roku. W tym czasie zrealizowałem około 80 kredytów hipotecznych dla lekarzy. Oczywiście nie jestem w stanie zapamiętać każdego przypadku, ale nie przypominam sobie próby uzyskania kredytu dla lekarza, która skończyła się niepowodzeniem. Oznacza to, iż jeśli zostanie policzona prawidłowa zdolność kredytowa, zostanie sprawdzona nieruchomość pod kątem zabezpieczenia i wartości, wniosek będzie przygotowany prawidłowo pod kątem formalnym, to banki zaakceptują aplikację, wydając pozytywną decyzję kredytową. Zatem subiektywnie oceniam, że kredyt hipoteczny dla lekarzy jest relatywnie prosty do oceny pod kątem szansy uzyskania kredytu.

Kredyt hipoteczny dla lekarza na działalność gospodarczą

Znakomita większość lekarzy uzyskuje dochód, wykonując działalność gospodarczą. Większość z nich pracuje nawet w kilku placówkach równolegle, co ułatwia comiesięczne rozliczenie poprzez faktury. Prowadzenie działalności gospodarczej pozwala również na optymalizację podatkową i wrzucanie w koszty części wydatków. Banki doskonale zdają sobie sprawę z rynkowych warunków. Bez większych problemów akceptują działalność gospodarczą i na bazie wyników potrafią ocenić zdolność kredytową. Aby bank zaakceptował ten rodzaj dochodu, należy spełnić poniższe warunki:

 1. prowadzenie działalności przez minimum 12/24 miesiące,
 2. uzyskiwanie dochodów na odpowiednim poziomie,
 3. terminowe opłacanie składek ZUS,
 4. terminowe opłacanie podatku dochodowego,
 5. aktualne prawo do wykonywania zawodu.

Kredyt hipoteczny dla lekarza na umowę o pracę

Akceptacja dochodu dla lekarza zatrudnionego na umowę o pracę przebiega dokładnie tak samo jak w każdym innym przypadku. Musisz przedstawić odpowiedni zestaw dokumentów finansowych (zaświadczenie o zarobkach, wyciągi z banku, PIT-y). Twoja zdolność kredytowa będzie liczona dokładnie ten sam sposób jak w przypadku kredytu dla kierowcy, prawnika czy sprzedawcy. Twoje zatrudnienie musi trwać wstecz od 1 miesiąca do 6 miesięcy, co jest zależne od indywidualnej polityki danego banku. Wyróżnikiem jest możliwość akceptacji umowy o pracę na czas określony. W wielu bankach na moment złożenia wniosku umowa o pracę musi trwać minimum 6–12 miesięcy w przód. W kilku bankach lekarze są traktowani w tym zakresie bardziej liberalnie i ten okres może być skrócony.

Kredyt hipoteczny dla lekarza na umowie-zleceniu

Lekarz pracujący na umowie-zleceniu to dość rzadka sytuacja. Z moich obserwacji wynika, że zdarza się na początku kariery zawodowej. Zazwyczaj w przypadku zatrudnienia „na kilka godzin” w miesiącu. Nie ma żadnego problemu, żeby umowa-zlecenie została zaakceptowana jako dochód oraz by na jej podstawie wyliczyć zdolność kredytową. Lekarz będzie musiał spełnić standardowe warunki jak przedstawiciel innego zawodu. Zatrudnienie na umowę-zlecenie musi się charakteryzować:

 1. czasem trwania minimum 12 miesięcy wstecz,
 2. stabilnością oraz cyklicznością uzyskiwania dochodu,
 3. wpływami na rachunek bankowy (nie w każdym banku).

Poza tym umowa-zlecenie jest preferowana przez banki jako umowa dodatkowa, a nie dochód podstawowy. Istnieje możliwość, żeby uzyskać kredyt hipoteczny pracując tylko na zleceniu, ale nie w każdym banku. Będzie to limitowana możliwość.

Lista dokumentów finansowych do wniosku o kredyt dla lekarzy

Każdy bank ma własną politykę udzielania kredytu dla lekarzy. Każdy bank będzie miał również indywidualne podejście co do listy wymaganych dokumentów. Jednakże pewien kanon jest powtarzalny w większości instytucji finansowych.

Umowa o pracę

Na umowie o pracę do wniosku o kredyt należy dołączyć poniższe dokumenty finansowe:

 1. zaświadczenie o zarobkach na druku banku,
 2. wyciąg z konta za ostatnie 3/6/12 miesięcy,
 3. PIT za ostatni rok lub ostatnie 2 lata,
 4. w przypadku umowy na czas określony mile widziana promesa zatrudnienia.

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej będzie wymagało dołączenia do wniosku o kredyt dla lekarza zdecydowanie większej liczby dokumentów finansowych. Standardowo musisz być przygotowany na poniższy zestaw:

 1. KPiR zestawienie szczegółowe za ostatnie 3 miesiące bieżącego i ubiegłego roku,
 2. KPiR podsumowanie za ostatni i bieżący rok,
 3. PIT wraz z UPO za ostatni rok lub 2 lata,
 4. zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 5. zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w ubezpieczeniach,
 6. prawo do wykonywania zawodu lekarza,
 7. potwierdzenie opłat podatku dochodowego.

Umowa-zlecenie

Aby bank zaakceptował umowę-zlecenie w przypadku lekarza, należy dostarczyć poniższe dokumenty finansowe:

 1. zaświadczenie o zarobkach na druku banku,
 2. wyciąg z konta za ostatnie 6/12 miesięcy,
 3. PIT za ostatni rok lub 2 lata,
 4. umowy za ostatnie 6/12 miesięcy.

Kredyt hipoteczny dla lekarzy na oświadczenie o dochodach

Niestety wbrew informacjom na wielu stronach internetowych obecnie nie funkcjonuje możliwość uzyskania kredytu dla lekarzy na oświadczenie o dochodach. Jest to ściśle związane z ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami. W treści ustawy jest zapis, iż bank jest zobowiązany do każdorazowego liczenia zdolności kredytowej. Każdy kredytobiorca bez względu na status społeczny, wykonywany zawód, czy też posiadany majątek musi wykazać odpowiednie dochody. Kredyty dla lekarzy nie mają specjalnych warunków w tym zakresie. Kredyt na oświadczenie jest możliwy tylko wtedy, gdy starasz się o kredyt gotówkowy, limit w rachunku, kartę kredytową lub inny produkt finansowy.

Kredyt dla lekarza – jak liczyć zdolność kredytową

Liczenie zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego dla lekarzy przebiega dokładnie tak samo jak w każdym innym przypadku. Nie ma żadnych odstępstw nawet dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego. Bank może lepiej ocenić Twój scoring, ale nie przykryje to ewentualnych problemów na etapie zdolności kredytowej.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Polsce

Zaciągając kredyt hipoteczny, będziesz musiał zdecydować, czy wybrać oprocentowanie zmienne czy oprocentowanie stałe okresowo (minimum 5 lat)

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie zmienne składa się ze zmiennej stopy procentowej oraz marży. Suma tych składników daje wartość nominalną. Zmienna stopa procentowa WIBOR 3/6M oznacza, iż w przypadku zmiany stóp procentowych Twoja rata kredytu oraz szacowane odsetki mogą znacznie się zmieniać. Oprocentowanie zmienne jest zatem ryzykowne.

Średnie oprocentowanie zmienne to 8% składające się z WIBOR 5,85% oraz marży 2,15%.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe funkcjonuje na naszym rynku od relatywnie krótkiego czasu. Banki są zobowiązane przez KNF na oferowanie dla klientów stałego oprocentowania na minimum pierwsze 5 lat. Kilka banków wybiło się z tego wymogu i oferują kredyty ze stałą ratą na 10 lat (Credit Agricole i BNP Paribas). Oprocentowanie stałe oznacza, iż w przypadku zmiany stopy Twoja rata pozostaje na dotychczasowym poziomie. Po okresie stałego oprocentowania będziesz mógł prolongować stałą ratę wedle ówczesnej stawki lub zmienić na oprocentowanie zmienne.

Średnie oprocentowanie stałe obecnie to 7,0-7,5%.

Ile musisz mieć wkładu własnego?

Minimalny wymagany wkład własny to 10% pod warunkiem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W części banków będziesz musiał wnieść nawet 20% wartości nieruchomości. To dość sporo, biorąc pod uwagę pewne lokalizacje – Warszawę, Kraków, Sopot i inne. W tym przypadku lekarze nie mogą liczyć na preferencyjne warunki. Wkład własny należy wnieść w formie gotówki lub w formie działki i przeprowadzonych prac, gdy chcesz finansować budowę domu.

Okres kredytowania

Głównym generatorem kosztu kredytu jest okres spłaty. Bez względu na to, czy to jest kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny, czy kredyt firmowy, Twój koszt odsetkowy będzie w głównej mierze uzależniony od okresu spłaty. Im dłuższy okres spłaty kredytu hipotecznego, tym wyższe odsetki i inne koszty. Warto zatem wykorzystać kalkulator kredytowy i sprawdzić, jak się przedstawia wysokość raty i odsetek przy założeniu różnych okresów spłaty.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Lekarze mogą liczyć na ponadstandardowe dochody. Warto, by przy wyborze banku kierowali się – poza oprocentowaniem i stawką prowizji – również warunkami wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Wiele banków oferuje możliwość darmowej nadpłaty już od pierwszego dnia umowy kredytowej. Dzięki cyklicznej nadpłacie można zaoszczędzić spore kwoty pieniędzy.

Poniżej podam rząd oszczędności, jakie można uzyskać dla przykładu kredytu:

Kredyt hipoteczny na 500 000 PLN, WIBOR 5,85% + marża 2,15%, okres kredytowania 25 lat

Rata wyniesie 3 862 PLN

Odsetki wyniosą 658 718 PLN

Wcześniejsza spłata z obniżeniem raty

Jeśli nadpłacisz 30 000 PLN, to Twoja rata po przeliczeniu kapitału wyniesie 3 625 PLN,a odsetki spadną o 37 883 PLN.

Wcześniejsza spłata ze skróceniem okresu kredytowania

Jeśli nadpłacisz 30 000 PLN, to Twoja rata pozostanie na tym samym poziomie, ale wysokość odsetek zmniejszy się o 146 852 PLN. Co ciekawe, okres kredytowania zostanie skrócony o 52 miesiące.

Kredyt hipoteczny dla lekarzy – koszty

Jeśli interesuje Cię najlepszy cenowo kredyt dla lekarzy, powinieneś porównać zestawienie najważniejszych kosztów, które występują w każdym banku.

Prowizja

Obecnie kilka banków oferuje kredyty z zerowymi kosztami uruchomienia. W części banków spotkasz się z prowizją 0% za uruchomienie finansowania. W innych będziesz musiał zaakceptować prowizję na poziomie 1–5% od kwoty kredytu.

Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie i to wykupiona koniecznie za pośrednictwem banku jest często spotykanym sposobem na podbicie rentowności kredytu hipotecznego. Bank odpowiednio konstruuje ofertę, nazywając ją „promocją”, i w białych rękawiczkach niejako zmusza kredytobiorcę do zakupu produktu finansowego. Tak się dzieję między innymi w bankach: ING Bank Śląski, Santander, BNP Paribas, PKO BP, Alior Bank. Analizując oferty na rynku, dopytaj o wysokość składki oraz o czas, przez jaki będziesz zobowiązany do utrzymywania polisy na życie do kredytu hipotecznego. W zależności od banku taki wymóg może istnieć od 1 roku do końca okresu kredytowania.

Przykładowe koszty ubezpieczenia na życie w niektórych bankach. Wyliczenie dla kredytu 500 000 PLN.

 • ING Bank Śląski – 0,035% – 175 PLN/mc
 • PKO BP – 0,02772% – 136 PLN/mc
 • mBank – 0,045% – 225 PLN/mc

Ubezpieczenie nieruchomości

Jeśli interesujesz się zakupem domu lub mieszkania, będziesz zobowiązany do zakupu polisy nieruchomości oraz scedowania praw na bank. W większości przypadków polisę będziesz mógł kupić na rynku u dowolnego ubezpieczyciela. Stawki są zależne od rodzaju nieruchomości, metrażu, lokalizacji, zakresu ubezpieczenia i kilku innych parametrów.

Standardowy koszt ubezpieczenia nieruchomości w bankach to zakres 0,08-0,1% od wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to koszt za to, że bank wypłaci kredyt, gdy jeszcze nie jest wpisany do hipoteki. Od 17 września 2022 roku ubezpieczenie pomostowe nie jest już problemem, ponieważ nawet wtedy, gdy bank pobierze od Ciebie za to środki, będzie zobowiązany do ich zwrotu.

Produkty dodatkowe

Banki uwielbiają „opakować” klienta w produkty dodatkowe do kredytu mieszkaniowego. Konto z wymogiem wpływu to standard. Zazwyczaj konto jest bezpłatne. Zdarza się, że będziesz musiał dodatkowo zakupić kartę kredytową wraz z obowiązkiem wykonania określonej kwotowo transakcji w skali miesiąca. Musisz być również przygotowany na ubezpieczenie na życie.

Wycena nieruchomości

Każda nieruchomość w trakcie analizy kredytowej musi zostać poddana wycenie nieruchomości. W zależności od banku może to być wycena wewnętrzna wykonana przez bank. Koszt wyceny waha się od 0 PLN do nawet 1 100 PLN. Może to być również wycena zewnętrzna wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wyceny w takiej sytuacji waha się od 500 PLN do nawet 1 500 PLN.

Wcześniejsza spłata

Zgodnie z obowiązującym prawem wcześniejsza spłata może wynieść dla oprocentowania zmiennego do 3% przez pierwsze 3 lata kredytu, dla oprocentowania stałego do końca obowiązywania stałej raty[KTT3] . Jednakże w kilku bankach znajdziesz darmową wcześniejszą spłatę od samego początku bez względu na rodzaj oprocentowania.

Ekspert kredytowy – pomoc w organizacji kredytu hipotecznego dla lekarzy

Lekarze bardzo dobrze wiedzą, że przy podejmowaniu skomplikowanych decyzji potrzebna jest znajomość tematu i wsparcie specjalisty. Kredyt hipoteczny dla lekarzy (jak i dla innych zawodów) nie jest prostym produktem finansowym. Banków oferujących kredyty hipoteczne jest na rynku 15, każdy z nich równolegle ma kilka promocji. Każdy z banków potrafi też do tej samej sprawy podchodzić w różny sposób. Warto rozważyć współpracę z ekspertem kredytowym. Współpraca jest bezpłatna, a sam koszt kredytu dokładnie taki sam, jakbyś sam pofatygował się do banku. Co dokładnie daje współpraca z ekspertem? Ekspert Ci zapewni:

 1. analizę dokumentów finansowych, osobistych i nieruchomości,
 2. dostęp do aktualnych promocji z oferty kredytów hipotecznych,
 3. szczegółowe informacje na temat zasad kredytowania oraz indywidualnego podejścia w każdym z banków,
 4. możliwość negocjacji cenowych z bankiem,
 5. poprzez swoje relacje osobiste możliwość bezpośredniej komunikacji z pracownikami działów analiz,
 6. wyjaśnienie szczegółów oraz wsparcie na każdym etapie procesu starania się o kredyt hipoteczny.

Podsumowanie artykułu „Kredyt hipoteczny dla lekarzy”

Kredyt dla lekarzy w zdecydowanej większości jest bardzo podobnym finansowaniem jak dla każdej innej osoby. Owszem, przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na preferencyjne warunki, takie jak: niższe oprocentowanie, uproszczone procedury (szybsza decyzja kredytowa), korzystniejsze liczenie zdolności kredytowej (wyższa dostępna kwota kredytu), zerowa prowizja czy też kilka innych, ale są to okresowo dostępne specjalne oferty kredytu hipotecznego. Zdecydowanie większe różnice będą występować, gdy lekarz będzie starał się o kredyt gotówkowy, czyli produkt, który może przeznaczyć na dowolny cel.

Zapraszam do komentowania

Czy artykuł „Kredyt hipoteczny dla lekarzy” wyczerpująco przedstawił ten temat? Czy chciałbyś, żebym dodał jakieś informacje? Jeśli tak, koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie się do niego odniosę i uzupełnię wpis o brakujące informacje.


Formularz kontaktowy