x

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny w euro – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny w Euro to finansowy produkt, który w trakcie ostatnich kilku lat znacznie wyhamował i stracił na znaczeniu. Wedle statystyk tylko około 0,5% ogółu kredytów hipotecznych to kredyty walutowe Wynika to z zasady narzuconej przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego), iż waluta kredytu hipotecznego musi być tożsama z walutą uzyskiwanego dochodu.

Niewątpliwy wpływ ma na to również niewielka liczba banków, które oferują kredyt hipoteczny w euro. Mało banków to brak konkurencji, co skutkuje średnimi warunkami cenowymi oraz wyśrubowanymi wymaganiami. Oceniając powody takiego stanu rzeczy, należy też mieć na uwadze temat „frankowiczów”. Kredyty hipoteczne we frankach negatywnie odbiły się na świadomości banków oraz kredytobiorców. Jak faktycznie wygląda uzyskanie kredytu hipotecznego w euro?

Spis treści

Z artykułu „Kredyt hipoteczny w Euro – najważniejsze informacje” dowiesz się:

 • kto może uzyskać kredyt hipoteczny w euro,
 • jakie są warunki uzyskania kredytu hipotecznego w euro,
 • jakie jest oprocentowanie kredytu w euro,
 • jak się wylicza zdolność kredytową w kredycie walutowym,
 • jakie są najważniejsze koszty kredytu w euro,
 • jaka jest lista wymaganych dokumentów dla kredytów hipotecznych w walutach obcych,
 • jak wygląda kredyt hipoteczny w euro w Pekao SA,
 • jak wygląda kredyt hipoteczny w euro w Alior Bank,
 • jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w walucie obcej – krok po kroku,
 • jakie są wady i zalety kredytu walutowego.

Kredyt hipoteczny w euro – kto może starać się o taki kredyt?

Zgodnie z obowiązującym prawem (Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego) kredyt hipoteczny jest dostępny tylko w walucie, w jakiej zarabia kredytobiorca. Jeśli Ty lub osoba z Twojego gospodarstwa domowego uzyskujecie dochód w obcej walucie, to o walucie kredytu będzie decydował fakt, który z dochodów jest dominujący. Od tej zasady istnieją pewne odstępstwa, ale o tym przeczytasz na końcu artykułu.

Warunki udzielania kredytów hipotecznych w euro

Uzyskanie kredytu hipotecznego w euro zbytnio nie różni się od kredytu w złotówkach. Ograniczeniem jest wspomniana konieczność zbieżności dochodu z walutą kredytu. Musisz być przygotowany na wyższy wkład własny. O ile w złotówkach w wielu bankach wystarczy, że zbierzesz 10% wkładu własnego, o tyle kredyt hipoteczny w euro będzie wymagał od Ciebie minimum 30% wkładu własnego. Również okres kredytowania może być krótszy. Musisz być przygotowany nawet na 15–20 lat.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w euro

Kredyt hipoteczny w euro będzie oparty na dwóch składowych: stopie procentowej EURIBOR oraz marży banku. Kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej są obarczone ryzykiem. Jeśli stopa procentowa wzrośnie, to Twoja rata również wzrośnie. Dodatkowo zmieni się struktura raty. Kapitał spadnie, a wzrośnie część odsetkowa. Nie ma limitu, który by wyznaczał maksymalną stawką stopy procentowej, a więc Twoja rata może wzrosnąć bez limitu.

Kredyt walutowy – jak się liczy zdolność kredytową?

Badanie zdolności kredytowej to jedna z podstawowych czynności związanych z analizą wniosku o kredyt hipoteczny. Każdy z kredytobiorców musi złożyć dokumenty potwierdzające uzyskiwanie stabilnego i perspektywicznego dochodu. Banki mają swoje wytyczne do akceptacji dochodu. Jeśli starasz się o kredyt walutowy, wymogi względem Ciebie będą zdecydowanie bardziej wyśrubowane. Będziesz musiał wykazać zdecydowanie dłuższy staż pracy oraz nie wszystkie sposoby uzyskiwania dochodu będą akceptowane.

Jakie dane są potrzebne do kalkulacji zdolności kredytowej?

Aby wykonać kalkulację zdolności kredytowej, bank będzie potrzebował takich danych jak:

 1. rodzaj i wysokość dochodów,
 2. wiek,
 3. liczba osób w gospodarstwie,
 4. rodzaj i wysokość zobowiązań kredytowych,
 5. okres kredytowania,
 6. wysokość oprocentowania,
 7. wysokość wkładu własnego.

Aktualizacja Rekomendacji S – ograniczenia w liczeniu zdolności kredytowej

Jeśli masz zobowiązania w walucie innej niż ta, w której zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny, to bank musi w trakcie liczenia zdolności kredytowej uwzględnić wzrost raty o 50%. Dodatkowo przyszła rata kredytu hipotecznego nie może przekraczać 42% Twoich dochodów. Zdolność kredytowa musi być pozytywnie wyliczona przy założeniu, że stopa procentowa wzrośnie o 5 p.p. (5% potocznie). Warte odnotowania jest również to, iż w przypadku powrotu do Polski w trakcie okresu kredytowania będziesz miał prawo do przewalutowania kredytu hipotecznego w euro na złotówki po kursie średnim NBP. Oczywiście będziesz musiał wykazać dochody w PLN. Bank ponownie sprawdzi Twoją zdolność kredytową, a następnie przygotuje aneks. Przewalutowanie w tym wypadku będzie darmowe.

Koszty kredytów hipotecznych w euro – od czego zależą i co na nie wpływa?

Koszty kredytu hipotecznego w euro czy złotówkach będą miały podobną konstrukcję. Standardowa symulacja powinna zawierać poniższe składowe.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu w euro będzie się składało ze stopy procentowej oraz marży. Im niższa to będzie wartość, tym dla Ciebie korzystniej. Twoja rata będzie niższa. Banki równolegle oferują również oprocentowanie stałe na minimum 5 lat do przodu.

Prowizja

Banki w zależności od oferty potrafią ustalić w swojej ofercie nawet do kilku procent za udzielenie kredytu.

Wycena nieruchomości

Nieruchomość, która ma być zabezpieczeniem i celem kredytu, musi zostać wyceniona. Banki przyjmują różne formy wyceny – własną lub zewnętrzną. Jestem zwolennikiem wyceny zewnętrznej, która jest bezpieczniejsza. Wycenę wartości nieruchomości wykonuje licencjonowany rzeczoznawca majątkowy. Za wycenę mieszkania zapłacisz około 500 PLN, działki – około 600 PLN, a za wycenę domu około 800 PLN.

Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie bywa obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu. Koszt ten musisz oszacować indywidualnie. Składka będzie uzależniona od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, Twojego wieku, kwoty ubezpieczenia i czasem stanu zdrowia.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jeśli celem kredytu będzie mieszkanie lub dom, będziesz musiał wykupić ubezpieczenie nieruchomości. Najczęściej możesz skorzystać z oferty dostępnej na rynku. Wtedy zapłacisz około 0,05% od wartości nieruchomości. Wyjdzie około 50 PLN za każde 100 000 PLN wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe

To zabezpieczenie liczone od momentu uruchomienia kredytu aż do wpisu w księdze wieczystej. Najczęściej wiąże się to z podwyżką oprocentowania. Koszt to około 85 PLN/miesiąc za każde 100 000 PLN udzielonego kredytu. Warto wiedzieć, że trwają prace nad zmianą tego parametru. Banki będą musiały pobrać zebrane składki po ustanowieniu zabezpieczenia.

Wcześniejsza spłata

Zgodnie z rekomendacją KNF w przypadku kredytu hipotecznego opartego na stałej stopie procentowej prowizja za wcześniejszą spłatę może wynieść maksymalnie 3% przez pierwsze 3 lata. Po tym czasie nadpłata oraz całkowita spłata musi być darmowa. Dla oprocentowania stałego prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego może być pobierana przez cały okres obowiązywania stałej stopy.

Produkty dodatkowe

Składnikiem, którym banki podbijają sobie wyniki finansowe, są produkty dodatkowe. W ramach promocji bank będzie chciał powiązać kredyt hipoteczny wraz z różnymi dodatkami. Najczęściej stosowane dodatki to:

 • konto z wpływem wynagrodzenia,
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • karta kredytowa.

Okres kredytowania kredytów zaciągniętych w euro

Okres kredytowania dla kredytów hipotecznych w euro jest znacząco krótszy w porównaniu z kredytami w złotówkach. Musisz być przygotowany na to, iż maksymalny dostępny okres spłaty wyniesie 15–20 lat. Kredyty w PLN możesz zaciągnąć nawet na 35 lat. Dlaczego dla euro funkcjonuje krótszy okres spłaty? Banki oceniają, iż kredyty hipoteczne w walucie obcej są bardziej ryzykowne. W związku z tym dostępny maksymalny okres kredytowania będzie krótszy.

Które banki udzielają kredytów w euro – porównanie ofert

Na rynku niestety jest niewiele ofert od banków zainteresowanych udzielaniem kredytów walutowych. Można rzecz, że fukcjonuje ograniczona oferta bankowa. Na przestrzeni lat ta liczba znacząco się zmniejszyła. Z rynku wypadły: Deutsche Bank, Santander, Raiffeisen, Polbank, mBank. Pozostały na dobrą sprawę są tylko dwa dostępne banki.

Kredyt hipoteczny w euro Pekao SA

Bank Pekao SA akceptuje dochody wynikające tylko z umowy o pracę. Umowa o pracę musi trwać minimum 12 miesięcy. Warto wiedzieć, iż żeby starać się o kredyt hipoteczny w euro w Pekao SA, musisz wykazać minimum 12 wpływów z wynagrodzenia na rachunek bankowy w Polsce. Nie ma możliwości odstępstwa od tej zasady. Wpływy na rachunek zagraniczny nie są akceptowane.

Jeśli będziesz posiadał 40% wkładu własnego, maksymalny okres spłaty wyniesie 20 lat. Krótszy okres kredytowania wyjdzie, jeśli będziesz posiadał 30% wkładu. Maksymalny okres spłaty w takim przypadku wyniesie 15 lat.

Bank Pekao SA oferuje dla kredytów walutowych również oprocentowanie stałe na pierwsze 5 lat kredytu.

Kredyt hipoteczny w euro Alior Bank

Kredyt hipoteczny w euro w Alior Banku jest dostępny tylko dla osób zarabiających na podstawie umowy o pracę za granicą. Wymagany okres zatrudnienia to 3 miesiące, choć milej będą widziane dochody trwające minimum 6 miesięcy. Dochody w euro muszą być przelewane przez pracodawcę na Twój rachunek. Do wniosku będziesz musiał wykazać to na wyciągu z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy. Równowartość dochodu musi być na minimalnym poziomie 5000 PLN/miesiąc.

Wymagany wkład własny dla lokali mieszkalnych położonych w aglomeracjach: warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, wrocławskiej, poznańskiej i gdańskiej wynosi 36%. Dla reszty lokalizacji będzie to 41%. Z kolei nieruchomości będące funkcjonalnie domem, czyli np. domy, segmenty, bliźniaki, kamienice, będą wymagały wniesienia 49% wkładu własnego. Istnieje możliwość użycia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (marża/oprocentowanie + 0,2 p.p. w górę). Dzięki temu bank zaakceptuje wkład własny na poziomie 26%.

Kredyt hipoteczny w euro w Alior Banku jest kredytem indeksowanym.

Alior Bank oferuje możliwość wyboru oprocentowania zmiennego (EURIBOR 3M + marża) lub oprocentowania stałego na 7 lat (stawka ustalana indywidualnie).

Wady i zalety kredytów mieszkaniowych w obcej walucie

Kredyt hipoteczny jest dla wielu swoistym musem. Nie mamy wpływu na wybór waluty kredytu hipotecznego. Niekoniecznie chcemy zaciągać zobowiązanie, ale gdy jesteśmy niejako przez sytuację zmuszeni, to warto zrobić to świadomie. Dobrze jest zatem wiedzieć, jakie są wady i zalety danego rozwiązania.

Kredyt hipoteczny w euro – zalety:

 • brak ryzyka kursowego,
 • brak kosztów związanych ze spreadem,
 • niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego w porównaniu z hipoteką w złotówkach,
 • niższy koszt kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny w euro – wady:

 • niewielka liczba dostępnych ofert,
 • wyśrubowane wymagania dotyczące dochodów,
 • wysoki wkład własny – od 26% do 50%,
 • krótszy okres kredytowania – nawet do 15 lat,
 • konieczność poniesienia kosztów tłumaczenia dokumentów,
 • konieczność odbycia podróży lub ustanowienia pełnomocnika.

Jakie jest ryzyko zaciągnięcia kredytu walutowego?

Zaciągając kredyt hipoteczny w euro, musisz uwzględnić utratę pracy, zmniejszenie dochodów lub wręcz utratę zdrowia. Te sytuacje, choć wyjątkowo rzadkie, zwyczajnie się zdarzają. Warto, żebyś miał poduszkę finansową i ubezpieczenie na życie.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia i Twoje środki przestaną wystarczać na spłatę kredytu, możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Poprzez fundusz możesz postarać się o pożyczkę na maksimum 72 000 PLN, która jest wypłacana w trakcie 36 miesięcy. Następnie środki oddajesz przez 12 lat w nieoprocentowanych ratach. Jeśli pożyczkę będziesz terminowo spłacał przez 100 rat, reszta zostanie umorzona.

Drugą opcją jest ustalenie restrukturyzacji z bankiem. Bank winien umożliwić Ci rozwiązanie typu: wakacje kredytowe, wydłużenie okresu kredytowania, zawieszenie raty i inne.

Jeśli to nie zadziała, masz prawo do sprzedaży nieruchomości we własnym zakresie przez minimum 6 miesięcy.

Powyższe rozwiązania wynikają z obecnie obowiązującego w Polsce prawa.

Jakie są rodzaje kredytów walutowych?

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje kredytów hipotecznych w walucie obcej: kredyt hipoteczny denominowany oraz indeksowany.

Kredyt denominowany

W przypadku kredytu denominowanego wnioskujesz o określoną kwotę wyrażoną w złotówce. W dniu wygenerowania umowy kredytowej bank przeliczy po kursie kupna, jaka będzie kwota na umowie wyrażona w euro. Ryzyko występuje w momencie wypłaty środków w transzach. Transze będą przeliczone wedle kursu z dnia wygenerowania umowy. Jeśli od tego czasu kurs wzrośnie, to zostanie wypłacona większa kwota wyrażona w PLN. Jeśli kurs spadnie, kwota w PLN, która zostanie wypłacona, będzie niższa.

Kredyt indeksowany

Kredyt hipoteczny w euro indeksowany na pozór wygląda na mniej ryzykowny. Zaciągasz kredyt w PLN, a to, ile euro zostanie naliczone, będzie uzależnione od kursu kupna w dniu wypłaty środków. O ile od momentu podpisania umowy kredytowej do wypłaty środków minie kilka dni, kurs nie powinien wiele się różnić. Różnice w większości przypadków będą kosmetyczne. Różnica powstaje w trakcie wypłaty transz. Jeśli kurs wzrośnie, to Twój kredyt wyrażony w walucie obcej będzie mniejszy. Jeśli kurs spadnie, to niestety stracisz na przeliczeniu zadłużenia w walucie.

Dlaczego kurs kupna w momencie wypłaty kredytu walutowego jest tak istotny?

Zaciągając kredyt hipoteczny w euro, składasz wniosek na określoną kwotę w złotówkach. Przykładowo potrzebujesz 400 000 PLN. Bank przeliczy kwotę euro według kursu kupna obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu w danym banku. Dajmy na to, że w dniu uruchomieniu kurs kupna za 1 euro wynosi 4 PLN. Twój kredyt walutowy będzie wynosił zatem 100 000 euro. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy kurs euro wyniesie 4,25 PLN. Twój kredyt hipoteczny w euro wyniesie wtedy 94 118 euro. Oczywiście nie jesteś w stanie manipulować kursem, ale podczas podejmowania decyzji warto zwrócić uwagę na ten wątek. Im wyższy historycznie kurs, tym większe szanse, dodatkowo na tym zarobisz.

Zarabiasz w euro – masz szansę na kredyt w złotówkach

Jeśli masz dochody w euro, a Twój partner lub partnerka uzyskuje dochód w złotówkach, to masz szansę na kredyt w złotówkach. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy dochody w euro są dominujące. Kilka banków poradziło sobie z tym przypadkiem w bardzo prosty sposób. Księgowo analityk obniży dochód w euro poniżej dochodu w złotówkach i dopiero wtedy wyliczana jest zdolność kredytowa. Taka opcja dostępna jest w trzech bankach:

 • BNP Paribas,
 • mBank,
 • Millennium.

Jaka dokumentacja jest niezbędna do uzyskania kredytu hipotecznego w euro?

Do wniosku kredytowego należy przygotować odpowiednią dokumentację. Dokumentacja będzie uzależniona od rodzaju uzyskiwanego dochodu, rodzaju nieruchomości i sytuacji osobistej. W zależności od banku możesz być poproszony o przysięgłe tłumaczenia dokumentów. Warto o to zadbać wcześniej, gdyż zajmuje to od kilku dni do nawet 1–2 tygodni oraz może kosztować całkiem sporo.

Dokumenty osobiste:

Dokumenty finansowe:

Warto wiedzieć, iż banki w Polsce nie akceptują dochodów z działalności gospodarczej, która jest prowadzona za granicą. Nie akceptują również dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości, zysków kapitałowych oraz innych uzyskanych poza granicą Polski.

Dokumenty nieruchomości

Zakup mieszkania:

 • księga wieczysta,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie o kredycie.

Zakup domu:

Budowa domu systemem gospodarczym:

 • księga wieczysta,
 • pozwolenie na budowę,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy,
 • projekt budowlany,
 • dziennik budowy,
 • pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia budowy,
 • kosztorys budowlany na druku banku,
 • wycena nieruchomości.

Kredyt hipoteczny w euro – krok po kroku

Kredyt w euro będzie miał podobne etapy jak kredyt złotówkowy. Poszczególne kroki mogą różnić się jednak ze względu na rodzaj transakcji. Trochę inaczej wygląda zakup na rynku wtórnym, inaczej zakup od dewelopera i jeszcze inaczej budowa domu systemem gospodarczym. Poniżej zaprezentuję krok po kroku etapy w przypadku kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym.

Spotkanie z ekspertem kredytowym

Pierwszym etapem przed jakąkolwiek decyzją – czy to zakupu, czy budowy domu – powinno być spotkanie z ekspertem kredytowym. Ekspert dokona kalkulacji w zakresie zdolności kredytowej, sprawdzi słabe i mocne punkty, wyjaśni charakterystykę kredytu w walucie obcej oraz dobierze najlepsze rozwiązania z ofert bankowych. Spotkanie możesz odbyć w formie zdalnej, nie ma obowiązku, żebyś fatygował

Znalezienie nieruchomości

Po ustaleniu wszystkich szczegółów i potwierdzeniu możliwości starania się o kredyt hipoteczny w euro, możesz rozpocząć poszukiwania nieruchomości. Warto skonsultować wybór mieszkania lub domu z ekspertem. Ten sprawdzi dokumentację i podpowie szczegóły zapisów w umowie przedwstępnej.

Skompletowanie dokumentacji i podpisanie umowy przedwstępnej

Po ustaleniu szczegółów transakcji ze stroną sprzedającą należy skompletować listę niezbędnych dokumentów oraz podpisać umowę przedwstępną. Pamiętaj, żeby zadbać o odpowiednio długi czas (minimum 2–3 miesiące) i zabezpieczyć wpłacony wkład własny jako zadatek lub zaliczkę.

Wniosek o kredyt hipoteczny

Po podpisaniu umowy możesz spotkać się z ekspertem kredytowym, żeby dostarczyć dokumentację, podpisać i złożyć wniosek kredytowy do wybranych banków.

Analiza dokumentów i decyzja kredytowa

Twój ekspert kredytowy będzie potrzebował od 1 do 3 dni roboczych, żeby zrobić przegląd dostarczonych dokumentów, zarejestrować aplikację w systemie bankowym oraz wysłać komplet do wybranych banków.

Po 2–6 tygodniach bank wyda decyzję kredytową. Decyzję, umowę kredytową i załączniki otrzymasz w pliku elektronicznym. Z dokumentami należy się zapoznać, następnie wybrać bank, omówić warunki i umówić się w wybranym oddziale na podpisanie.

Podpisanie umowy kredytowej i wypłata kredytu hipotecznego w euro

Podpisanie umowy niestety nie jest możliwe zdalnie. Będziesz musiał przylecieć do Polski i udać się do placówki. Zadbaj, żeby wszystko dokładnie sprawdzić. Po podpisaniu umowy kredytowej należy spełnić warunki uruchomienia. Stosowne zapisy znajdziesz w treści umowy.

Współpraca z ekspertem kredytowym – jak wygląda w kredycie w euro

Ponad 70% kredytów hipotecznych w Polsce jest realizowanych przy udziale eksperta kredytowego. Zgodnie ze statystykami jest to bardzo popularna usługa. Oferty banków, ich wymagania, komplikacje związane z dokumentami oraz zawiłość prawa powodują, że osoby kupujące nieruchomość przy pomocy kredytu hipotecznego mogą mieć mętlik w głowie. Doświadczony ekspert kredytowy może Ci wydatnie pomóc w przeprowadzeniu całej transakcji.

Decydując się na współpracę z ekspertem kredytowym, możesz liczyć na poniższe usługi:

 • policzenie zdolności kredytowej,
 • wskazanie najlepszych i najtańszych ofert kredytu,
 • pomoc w organizacji dokumentów,
 • złożenie wniosków do wybranych banków,
 • pomoc w analizie umowy kredytowej,
 • wsparcie w uruchomieniu kredytu,
 • pomoc po uruchomieniu kredytu.

Ekspert kredytowy – jaka jest cena za usługę?

Zgodnie z obowiązującym prawem ekspert kredytowy może pobierać wynagrodzenie tylko od banku, w którym zrealizujesz kredyt walutowy. Zatem wszystkie powyższe usługi są dla Ciebie bezpłatne. Oferta kredytu hipotecznego będzie taka sama w banku, jak i przez pośrednika.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem w EURO, możesz odezwać się do mnie poprzez formularz kontaktowy. Postaram się pomóc w Twoich staraniach o kredyt hipoteczny w obcej walucie.

Pomyśl o pełnomocniku!

Uzyskanie kredytu w euro będzie wymagało od Ciebie przynajmniej dwukrotnej wizyty w Polsce. Jeden raz na podpisanie wniosków kredytowych, drugi raz na podpisanie umowy kredytowej oraz umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Może się zdarzyć, że w trakcie całego procesu będzie konieczność poprawienia lub organizacji dodatkowych dokumentów. Warto na nieprzewidziane przypadki ustanowić pełnomocnika do kredytu hipotecznego, który będzie działał w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo musi być podpisane przed notariuszem. Nie musi to być notariusz w Polsce. Równie dobrze takie upoważnienie można podpisać w obecności notariusza z innego kraju. W jednym z wcześniejszych artykułów opisałem, jak uzyskać kredyt walutowy poprzez pełnomocnika.

Moja opinia o kredycie hipotecznym w euro

Kredyt hipoteczny w euro to rzadkie, aczkolwiek dla wielu jedyne rozwiązanie. Niestety na rynku nie ma dużej konkurencji, więc klient musi mocno zabiegać o możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w walucie. Ba, żeby uzyskać kredyt w euro w Pekao SA, musi przygotowywać się do tego minimum przez 1 rok ze względu na wymóg wpływu wynagrodzenia. Powinien sobie także zdawać sprawę z tego, że będzie wymagany wyższy wkład własny – nawet 30–40%. W przypadku kredytów walutowych potencjalny kredytobiorca nie ma wielkiego wachlarza możliwości. Co ciekawe, oprocentowanie kredytu hipotecznego w złotówkach będzie wyższe. Kredyt w euro to niższe oprocentowanie i niższy całkowity koszt kredytu. Bardzo istotna jest możliwość przewalutowania kredytu po kursie średnim NBP po powrocie do Polski. Banki nie mogą pobierać za to kosztów.

Zapraszam do komentowania artykułu „Kredyt hipoteczny w euro – najważniejsze informacje”

Czy powyższy wpis pomoże Ci wziąć kredyt hipoteczny w euro? Czy wiesz już, na jakiego rodzaju koszty kredytu musisz być przygotowany? Czy wiesz, czym się różni od kredytu hipotecznego w złotówkach? Czy potrafisz wskazać, w jakim banku warto starać się o finansowanie? Jeśli masz jakiegokolwiek pytania na temat kredytu hipotecznego w euro, to koniecznie daj znać w komentarzu, a chętnie pomogę.


Formularz kontaktowy