x

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce

W związku z naturalnymi zmianami zachodzącymi w polskim społeczeństwie coraz więcej obcokrajowców wybiera nasz piękny kraj jako miejsce docelowego lub przynajmniej wieloletniego pobytu stałego. Do niedawna Polska była traktowana jako trasa przystankowa w podróży na zachód przez obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych mniejszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie nie tylko obywatele tych państw chcą zostać na dłużej, ale także mieszkańcy takich krajów jak Niemcy, Holandia, Hiszpania czy Francja. W związku z tym powstają potrzeby mieszkaniowe, chęć posiadania własnego „M”. Tutaj pojawia się problem „Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca w Polsce”. Jak to zrobić, słyszałem, że to trudne, niemożliwe, znajomi Polacy nie dostali, więc co ja mam zrobić?

Spis treści

W dzisiejszym artykule “Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce” dowiesz się:

 • jakich krajów obywatele mogą liczyć na kredyt hipoteczny w Polsce,
 • czy trzeba mieć kartę stałego pobytu aby dostać kredyt hipoteczny,
 • jakie dokumenty trzeba przygotować żeby złożyć wniosek kredytowy,
 • czy zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga specjalnych zezwoleń.

Czy kredyt dla obcokrajowca jest możliwy do uzyskania?

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca nie jest wcale tak trudny jakby się mogło wydawać. Tak jak w przypadku kredytu dla obywatela Polski, tak i dla obywatela innego kraju należy się dobrze do tej operacji przygotować. Oczywiście nie wszystkie banki są zainteresowane udzielaniem kredytów osobom spoza Polski, a w wielu sytuacjach należy spodziewać się węższej oferty, ale jednak dla chcącego nic trudnego. Wiem, bo zrealizowałem wiele takich finansowań dla swoich klientów.

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny?

W kwestii wkładu własnego nie ma specjalnej różnicy czy o kredyt ubiega się obywatel Polski czy obcokrajowiec. Wkład własny zależny jest od indywidualnej polityki każdego z banków z osobna. Najniższy wymóg to 10% wartości nieruchomości. Stosuje go mniej więcej 2/3 banków funkcjonujących na rynku. Reszta będzie wymagała 20% wartości nieruchomości. Należy pamiętać, iż im większe środki własne, tym lepsze warunki cenowe są do uzyskania. Wynika to z faktu, że większy udział własny powoduje mniejsze ryzyko banku. Im mniejsze ryzyko, tym niższą cenę bank może podyktować za udzielenie kredytu.

Waluta kredytu

Co do zasady, w Polsce można uzyskać kredyt tylko w walucie w której uzyskuje się dochód. W związku z tym, jeśli uzyskujesz dochód w PLN będziesz musiał zaciągnąć kredyt hipoteczny w tej samej walucie. Jeśli uzyskujesz dochód w EUR, USD i kilku innych masz pewne możliwości choć ograniczone. Na polskim rynku zostały tylko dwa banku udzielające kredytów walutowych – Alior, Pekao SA. W Millennium i BNP Paribas masz szansę na kredyt w PLN, jeśli przystąpisz do kredytu z osobą uzyskującą dochód w PLN. Twój dochód księgowo zostanie obniżony poniżej poziomu osoby uzyskującej dochód w złotówkach. Dzięki takiemu zabiegowi dochód w złotówkach będzie dominujący i pojawi się możliwość uzyskania kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca krok po kroku

Uzyskanie kredytu przez osobę spoza Polski jest zupełnie standardowe. Poniżej zestawienie krok po kroku.

 1. Wizyta u specjalisty kredytowego lub w bankach.
 2. Znalezienie i wybranie nieruchomości.
 3. Sprawdzenie nieruchomości pod kątem prawnym.
 4. Podpisanie umowy przedwstępnej.
 5. Złożenie wniosków w wybranych bankach.
 6. Uzyskanie decyzji, negocjacja i analiza finalnych warunków cenowych.
 7. Podpisanie umowy kredytowej.
 8. Podpisanie aktu notarialnego nabycia nieruchomości.
 9. Wypłata kredytu hipotecznego.

Zazwyczaj na rynku pierwotnym pkt. 9 następuje przed pkt.8.

Pochodzenie przyszłego kredytobiorcy

W wielu wypadkach możliwość uzyskania finansowania jest uzależniona od pochodzenia obcokrajowca. Obywatele Unii Europejskiej uzyskujący dochód w Polsce muszą być traktowani jak polscy obywatele. Wynika to z obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Gorzej wygląda za to sprawa obywateli reszty świata. Banki wtrącają tu dodatkowe obostrzenia. Część z nich rozszerza katalog akceptowanych obywateli o strefę Schengen, USA, Kanadę, Ukrainę, Białoruś itd. Obywatele z innych państw napotkają na zdecydowanie większe problemy.

Prawo pobytu

Posiadacze polskiego paszportu i numeru PESEL nie mają żadnych powodów do stresu. Banki są zobowiązane traktować ich na równi z Polakiem urodzonym w kraju.

Część banków może w szczególności mieć zastrzeżenia do obywateli posiadających kartę czasowego pobytu. Banki mogą limitować możliwość udzielenia kredytu na okres nie dłuższy niż okres ważności karty. Jednakże znajdzie się również kilka banków, które udzielą kredytu hipotecznego takiemu obcokrajowcowi na rok, dwa, pięć do przodu. Karta czasowego pobytu nie jest zatem specjalnym problemem, tym bardziej karta stałego pobytu nie powinna przysparzać wielu kłopotów.

Zezwolenie na zakup nieruchomości dla cudzoziemca

Uzyskanie kredytu hipotecznego dla obcokrajowca nie wymaga specjalnych oficjalnych zgód. Za to zakup nieruchomości w Polsce może wymagać od obcokrajowca uzyskania specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie takie jest wymagane w zależności od rodzaju i położenia nieruchomości. Cudzoziemiec nie musi starać się o zezwolenie, jeśli chce samodzielny lokal mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Jedynym czynnikiem ograniczającym jest lokalizacja lokalu mieszkalnego. Nie może być to strefa nadgraniczna.
Specjalne zezwolenie jest z kolei potrzebne, jeśli obcokrajowiec chce nabyć dom lub działkę. W takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Spod tego ograniczenia wyłączony jest obcokrajowiec, który przebywa w Polsce powyżej 5 lat od udzielenia prawa pobytu stałego lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Podobnie będzie w przypadku cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela Polski i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

Stopień znajomości języka polskiego

Nabycie nieruchomości w Polsce każdorazowo wymaga realizacji takiej transakcji przy udziale notariusza. Zgodnie z prawem akt notarialny może być realizowany tylko w języku polskim, ze względu na doniosłość sytuacji. Minimalny akceptowalny stan znajomości języka to stopień komunikatywny. Notariusz może ocenić,  że prawidłowe przeprowadzenie aktu nie jest możliwe ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego. W konsekwencji może zażądać obecności tłumacza przysięgłego. Koszt obecności tłumacza musi pokryć osoba na rzecz, której będzie realizowane tłumaczenie.

Tłumaczenie dokumentów do kredytu hipotecznego

Poszczególne banki w Polsce akceptują przedstawione dokumenty do kredytu w innym języku niż polski.  Z oczywistych względów  najczęściej akceptowanym językiem jest angielski. Deutsche Bank akceptuje niemiecki i to byłoby na tyle. Reszta ludzi jest traktowana po macoszemu i musi przedstawić biegłe tłumaczenia, co niestety kosztuje. Nie ma znaczenia że w Polsce żyją miliony obywateli Ukrainy. To zupełnie niezagospodarowana część potencjalnych klientów.

Kraj uzyskiwania dochodu

Bardzo istotnym parametrem jest miejsce uzyskiwania dochodu. Banki najchętniej kredytują osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski będące rezydentem w rozumieniu polskiego prawa. Jeśli obcokrajowiec uzyskuje dochód poza Polską to niestety praktycznie nie ma możliwości uzyskania kredytu hipotecznego w Polsce.

Lista dokumentów do kredytu dla cudzoziemca

Dokumentacja będzie bardzo podobna jak w przypadku obywatela Polski. Dodatkowo mogą pojawić się prośby o przedstawienie odpowiednika raportu BIK ze swojego kraju oraz przedłożenie paszportu. W większości wypadków dokumenty będą musiałby być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Poza pojedynczymi przypadkami banki nie zgadzają się na przedstawianie dokumentów w języku innym niż polski. Część banków udostępnia druki bankowe w języku angielskim.

Informacje na temat dokumentacji znajdziesz w jednym z moich wpisów —>kliknij tutaj<—

Artykuły, które polecam na początek

Obcokrajowiec szukający rozwiązań w kwestii uzyskania kredytu hipotecznego powinien zaznajomić się z problematyką z którą muszą się również zmierzyć obywatele Polski. Polecam do przeczytania poniższe tematy:

Jeśli nie masz kompletnie zielonego pojęcia na temat kredytu hipotecznego zapoznaj się z kredytowym “step by step” kredytowym —>kliknij tutaj<—

W związku z faktem, iż nie w każdym kraju funkcjonuje zawód doradcy kredytowego, a związane jest to z charakterystyką rynku, dowiedz się więcej o tej profesji  kliknij tutaj – doradca kredytowy i jego obowiązki

Podsumowanie

Nie znajdziesz tu praktycznych porad na zasadzie „w tym banku jest tak i tak”. Ten bank zrobi to i tamto. Bardziej zależało mi na przedstawieniu parametrów, które w Twoim wypadku mogą być istotne. Przygotowując ten materiał, przeczytałem kilkanaście podobnych wpisów w Internecie i stwierdziłem, że to nie ma żadnego sensu. Artykuły sprzed 1–2 lat są już nieaktualne ze względu na zmiany w bankach i zwyczajnie wprowadzają ludzi w błąd. Ja nie mam zamiaru tego robić. Chciałem zwrócić uwagę na wszystkie istotne kwestie, jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz kupić nieruchomość poprzez kredyt hipoteczny. Jeśli szukasz konkretnej informacji, napisz, a z pewnością postaram się pomóc. Jestem doradcą kredytowym, który pomógł kilkudziesięciu cudzoziemcom chcącym nabyć nieruchomość w Polsce. Realizowałem kredyty dla obywateli Ukrainy, Holandii, Niemiec i kilku innych państw. Mam praktyczne przygotowanie, z którego możesz skorzystać. Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca nie jest murem nie do przeskoczenia.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie “Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce” śmiało komentuj poniżej. Chętnie pomogę.

Formularz kontaktowy