Kredyt hipoteczny w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium od wielu lat wybiera bardzo duża liczba klientów. To bank, który przez ostatnie kilkanaście lat niemal w trybie ciągłym był mocno nastawiony na udzielanie kredytów hipotecznych. Obecnie pod względem ilości umów plasuje się na 6-7 miejscu. Wartość portfela kredytowego to 36 mld polskich złotych co daje piątą pozycję na rynku. Oferta Millennium ma jednak swoją specyfikę. Jeśli jest prawidłowo zrozumiana i wybrana, to parametry Millennium w większości wypadków stawiają ją bardzo wysoko w rankingach. W mojej opinii to jeden z najlepiej, o ile nie najlepiej zorganizowany pod kątem procesu bank udzielający kredytów hipotecznych. Analitycy kredytowi potrafią wyłamać się ze swojej polityki kredytowej. Jeśli przypadek klienta da się wyjaśnić w sposób logiczny i uwiarygodnić dokumentacją, bardzo często udaje się uzyskać odstępstwo proceduralne. W codziennej pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych to bardzo pomocne. Często korzystam z oferty tego banku.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie “Kredyt hipoteczny w Millennium – 24 najciekawsze cechy oferty” przedstawię kilka szczegółów oferty. Dowiesz się między innymi:

1. ile wkładu własnego trzeba mieć do kredytu hipotecznego w Millennium,
2. jakie są minimalne wymogi banku w zakresie akceptacji dochodu,
3. dlaczego uważam, że Millennium ma najlepsze warunki wcześniejszej spłaty na rynku,
4. czy Mille liczy dobrze zdolność kredytową,
5. plusy i minusy kredytu mieszkaniowego w Millennium.

kredyt hipoteczny w Millennium

Czy artykuł jest sponsorowany?

Kredyt hipoteczny w Millennium to ciekawa propozycja na rynku. We wpisie nie chcę oceniać warunków cenowych – to jest ewentualny temat na oddzielny artykuł. Artykuł w żaden sposób nie jest sponsorowany, ani nie powstał we współpracy z bankiem Millennium. Jest to moja subiektywna ocena oferty banku jaką wyniosłem w trakcie 10 lat współpracy z tą instytucją. Moją intencją jest przedstawienie oferty w przyziemny sposób, tak by każdy interesujący się tematyką kredytu hipotecznego w Millennium miał szansę dowiedzieć jak faktycznie wygląda oferta tego banku.

1. Oprocentowanie

Millennium ma  trzy poziomy marż i jest to uzależnione od wkładu własnego. Najniższą stawkę uzyskasz, jeśli masz aż 40% środków własny. Trochę wyższa stawka czeka na Ciebie w zakresie 20-40%. Najwyższa stawka, jeśli masz mniej niż 20% wkładu. Oferowane stawki oprocentowania kredytu hipotecznego są całkiem przyzwoite w porównaniu do rynku. Do niedawna Millennium był bankiem, który dawał szanse na negocjacje marży. Obecnie jest to zawieszone i niestety nie masz szans na żadną obniżkę.

2. Zdolność kredytowa

Niestety koronawirus wprowadził zmiany w sposobie liczenia zdolności kredytowej. Millennium, które było kojarzone z dość wysokimi wartości udzielanych kredytów przyjęło defensywną pozycję. Millennium obecnie liczy zdolność kredytową bardzo zachowawczo.
Codziennie liczę maksymalne możliwości moich klientów w różnych bankach i mam szczegółowe porównanie w różnych instytucjach. Jeśli szukasz informacji na temat oferty tego banku, skontaktuj się ze mną.  Namiary znajdziesz na blogu w sekcji kontakt.

3. Kredyt hipoteczny w Millennium, a uzyskiwane dochody

Millennium jest bankiem liberalnym, jeśli rozmawiamy o kwalifikacji dochodów. Bank ma dość elastyczne podejście do akceptacji długości trwania dochodu, liczenia zdolności kredytowej jak i możliwości uzyskania odstępstw kredytowych. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące akceptacji dochodu i liczenia zdolności kredytowej.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Bank akceptuje umowę zawartą 3 miesiące wstecz z obecnym pracodawcą.  Na odstępstwo już po 1 miesiącu. Do zdolności kredytowej brana jest średnia za ten okres, ale w przypadku występowania dodatków typu premie/prowizje trzeba wykazać że występowały w przeszłości w miarę cyklicznie. Dodatki są akceptowane maksymalnie do 20% podstawy wynagrodzenia. Premie uznaniowe nie są akceptowane.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa musi trwać minimum od 3 miesięcy wstecz, 6 miesięcy w przód oraz trzeba wykazać minimum 6 miesięcy stażu w ogóle. Bank akceptuje promesę zatrudnienia, ale tylko w przypadku, gdy z jej treści będzie jednoznacznie wynikało, że obecny pracodawca przedłuży zatrudnienie. Nie ma miejsca na informacje typu “…przewidujemy zatrudnienie…” Jeśli umowa kończy się krócej niż 6 miesięcy w momencie analizy, trzeba przedstawić aneks do umowy o pracę wydłużający odpowiednio okres.

Umowa zlecenie lub o dzieło 

Należy wykazać wstecz minimum 12 miesięcy. Umowy nie muszą być zawarte z tym samym pracodawcą. Teoretycznie nie musi nawet istnieć zbieżność zakresu obowiązków. To jednak podlega indywidualnej decyzji podejmowanej przez analityka. Bank akceptuje całość wpływu na rachunek bankowy, chyba że zadeklarujesz we wniosku ponadstandardowe koszty uzyskiwania dochodu. Nie ma znaczenia podatkowy koszt uzyskania przychodu. Do zdolności brana jest pod uwagę średnia za ostatnie 6 miesięcy. Nie może to być jedyny dochód liczony w zdolności kredytowej.

Działalność gospodarcza 

Minimalny okres prowadzenia 12 miesięcy. Możliwe jest zaakceptowanie dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy, ale nie krótszym niż 6 miesięcy, jeśli zakres tej działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę /umowy zlecenia / umowy o dzieło (nie ma znaczenia czy współpraca w ramach prowadzonej działalności odbywa się z dotychczasowym pracodawcą, czy z nowym ale w tej samej branży). Zasady te obowiązują, gdy w gospodarstwie domowym występuje inny dochód. Jeśli dochód z działalności to jedyna podstawa utrzymania, bank będzie wymagał prowadzenia działalności minimum 24 miesiące.

Każdorazowo przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy PKD prowadzonego biznesu nie znajduje się na “czarnej liście”, czyli nie jest określane przez bank jako branża wysokiego ryzyka. Za branże podwyższonego ryzyka uznaje się w szczególności: działalność związaną z zakwaterowaniem (np. hotele), wyżywieniem (np. restauracje) rozrywką i sportem, turystyką, transportem masowym, pozaszkolną edukacją, zabiegami pielęgnacyjnymi (fryzjer, kosmetyczka).

4. Maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania w Millennium to 35 lat. W tym okresie należy uwzględnić okres budowlany lub fakultatywną karencję w spłacie kapitału. 24 miesiące dla budowy domu i 24 miesiące zakupu nieruchomości od dewelopera. Okres budowlany zwany czasem okresem karencji liczy się od wypłaty pierwszej do ostatniej transzy.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Zdecydowany plus – Millennium liczy, iż maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty to 75 lat. Uzyskanie takiej możliwości wymaga jednak odpowiedniej zdolności kredytowej, gdyż zgodnie z rekomendacją KNF banki powinny uwzględniać spadek dochodów po przekroczeniu wieku emerytalnego. Wiek kredytobiorcy nie liczy się, jeśli nie uwzględniamy w liczeniu zdolności kredytowej dochodów tej osoby.

6. Wkład własny, a kredyt hipoteczny w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium w tym zakresie należy do liberalnych banków. Wystarczy wnieść 10% wkładu własnego, by uzyskać finansowanie w tym banku. Millennium akceptuje wkład własny pochodzący z książeczki mieszkaniowej. Nie ma możliwości zastąpienia gotówki w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Działka jest traktowana jako wkład własny w przypadku budowy domu. Wkład własny ma wpływ na wysokość oprocentowania. Najdroższy kredyt będzie z 10% wkładem, trochę tańszy z 20% wkładem i najtańszy ze środkami własnymi w wysokości 40%. Warto zaznaczyć, iż do ustalenia marży bank zawsze stosuje wartość nieruchomości wynikającą z wyceny.

W związku z pandemią koronawirusa bank wprowadził zasady dotyczące wkładu własnego.

 Ograniczenia max LTV do 80% dla:

  1. nieruchomości wartych powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz Trójmieście)

  2. dla nieruchomości wartych powyżej 500 tys. z pozostałych miast

W pozostałych przypadkach max LTV pozostaje nadal na poziomie 90%

7. Jakie są koszty startowe kredytu w Millennium?

Kredyt hipoteczny w Millennium nie wymaga wniesienia żadnych większych kosztów startowych typu prowizja czy jednorazowe pseudo ubezpieczenia. Od wielu lat bank oferuje finansowanie z prowizją 0%, co uważam za bardzo dużą zaletę tego banku.

8. Wycena nieruchomości

Jak w każdym banku nieruchomość mająca być celem lub zabezpieczeniem musi zostać poddana wycenie nieruchomości. Millennium nie oferuje wykonania wyceny wewnętrznej. Każdorazowo klient musi dostarczyć operat szacunkowy wykonany we własnym zakresie. Nie ma specjalnych ograniczeń w doborze rzeczoznawcy majątkowego. Wykonawca operatu musi tylko wykazać, że przeszedł szkolenie bankowe. Warto podkreślić, iż Millennium to bank, który dokonuje nad wyraz często korekt dostarczanych operatów. Wedle moich obserwacji żaden inny bank tak często nie zmniejsza wartości nieruchomości lub nie nakazuje dokonanie rzeczoznawcy korekt merytorycznych jak Millennium. Bank zawsze opiera się na wycenie nieruchomości. Jeśli kupujesz zatem nieruchomość w okazyjnej cenie, może to pomóc w ustalaniu lepszych warunków cenowych.

9. Wcześniejsza spłata

Najbardziej kompletne rozwiązanie na rynku. Bank oferuje już od startu prowizję 0% dla całej wcześniejszej spłaty kredytu. Nie ma podziału na nadpłaty częściowe i spłatę całkowitą. Nie ma minimalnej kwoty nadpłaty. Nadpłacać można poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację, czyli odpadają upierdliwe wizyty w placówce. W trakcie nadpłaty zostaniemy zapytani, czy ma się skrócić okres kredytowania czy obniżyć rata. Jest to komplet cech jakie fajnie by posiadał każdy bank na rynku.

10. Wstępna decyzja kredytowa

Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest możliwość  uzyskania decyzji wstępnej. Jeśli wniosek dostarczony do banku jest kompletny, bank zazwyczaj wydaje decyzję w zakresie do 35 dni roboczych. Decyzja jest wydawana przez analityka, po sprawdzeniu danych osobistych, zdolności, BIK i innych dokumentów. Jest to zatem całkiem wiarygodne źródło oceny szans na uzyskanie finansowania. Nie oznacza to jednak 100% pewności, gdyż jak wspomniałem powyżej bank często dokonuje korekt w wycenie nieruchomości.

11. Ile trwa wydane decyzji ostatecznej?

To jeden z najwolniejszych banków obecnie. Czas oczekiwania na decyzję kredytową potrafi ruszyć z miejsca nawet najbardziej cierpliwe osoby. Obecny czas oczekiwania na decyzję kredytową to 35 dni roboczych. Niestety to wcale nie oznacza końca procesu. Po decyzji możesz być poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji oraz będziesz potrzebował podpisać kilka dokumentów wygenerowanych wraz z decyzją (wniosek, formularze informacyjne oraz dodatkowe informacje o kredycie hipotecznym). Wedle moich obserwacji, które nie są potwierdzone oficjalnie istnieje możliwość, żeby skrócić ten okres do około 20 dni roboczych. “Wystarczy” by Twój wniosek był złożony perfekcyjnie, bez uzupełnień. Nie jest to możliwe w każdej sytuacji, oraz zdarza się, że analityk będzie sam doszukiwał się “dziury w całym”. Długość trwania analizy należy zatem ocenić średnio pozytywnie.

12. Produkty dodatkowe

Bank uzależnia uzyskanie sensownych warunków marżowych od skorzystania z produktów dodatkowych. Posiadanie rachunku bankowego oraz karty bankomatowej wraz z obrotem 500 PLN/mc daje obniżkę o 0,3 p.p (0,3% potocznie). Jeśli dodatkowo zadeklarujesz przelew dochodu lub wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż dwukrotność pierwszej raty, to otrzymasz dodatkową obniżkę o 0,2 p.p (0,2% potocznie). Produkty dodatkowe są wymagane przez cały okres kredytowania. Bank to realnie sprawdza i w razie niespełnienia deklaracji podwyższa oprocentowanie. Bank sprawdza spełnienie warunków raz na 3 miesiące od zaciągnięcia kredytu. Nie liczy się jednak średnia. Warunki muszą być spełnione w każdym ze sprawdzanych miesięcy. Jeśli nie wypełnisz warunków umowy bank podnosi oprocentowanie. W przypadku, gdy od nowa zaczniesz spełniać warunki bank po nowej weryfikacji przywróci oprocentowanie bazowe.

13. Ubezpieczenie na życie

Uzyskanie kredytu hipotecznego w Millennium jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji z polisy. Minimalną wartością ubezpieczenia na życie jest saldo kredytu. W przypadku dwóch lub większej ilości kredytobiorców składkę należy podzielić zgodnie z procentowym udziałem w wyliczonym dochodzie wszystkich kredytobiorców. Możesz wykorzystać polisę zewnętrzną. Bank nie akceptuje polis grupowych tylko indywidualne. Możesz też skorzystać z oferty bankowej. Koszt polisy bankowej to 0,02% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Składka maleje wraz ze spłatą kapitału. Każdego kwietnia (dla starych umów w lutym) następuje wyliczenie bieżącego salda i ustalenie składki na następne 12 miesięcy. Dostarczycielem ubezpieczenia jest od lat PZU S.A. Przyznam szczerze że zdecydowana większość klientów wybiera ubezpieczenie bankowe. Całkiem sensowny zakres, składka miesięczna, brak formalności związanych z corocznym donoszeniem polisy wraz z potwierdzeniem płatności czynią tą ofertę ciekawą. Wedle moich obserwacji kredyt hipoteczny w Millennium bywa często wybierany przez klientów właśnie ze względu na tanie ubezpieczenie na życie.

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

W chwili obecnej bank nie oferuje żadnego ubezpieczenie od utraty pracy.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Koszt ubezpieczenia to 0,08% od wartości nieruchomości. Ubezpieczenie opłacane jest w składce miesięcznej 0,0075%. Millennium nie uzależnia warunków cenowych od skorzystania wewnętrznego ubezpieczenia nieruchomości. W mojej opinii lepiej jest w tym wypadku skorzystać z polisy zewnętrznej. Wyjdzie taniej, a sama polisa będzie miała zdecydowanie szerszy zakres.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie chwilowe płatne od momentu wypłaty pierwszej transzy do momentu uzyskania prawomocnego wpisu do księgi wieczystej. Stawka jest stała i wynosi 0,0833%/miesiąc od wysokości wypłaconej transzy kredytu. Za każde 100 000 PLN wypłaconego kredytu do czasu wpisu w hipotece zapłacisz około 83,30 PLN miesięcznie.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Mimo, iż kredyt hipoteczny w Millennium można uzyskać z wkładem własnym poniżej 20% bank nie pobiera składki za ubezpieczenie niskiego wkładu. Bank opłaca składkę ubezpieczeniową we własnym zakresie. Kredytobiorca nie jest obarczany kosztem.

18. Budowa domu

Kredyt hipoteczny na budowę w Millennium jest dość często wykorzystywany przez moich klientów. Bank stosuje minimalne koszty budowy według skomplikowanej tabelki. Minimalne koszta budowy są uzależnione od lokalizacji, rodzaju domu (z piwnicą lub bez), docelowego stanu zaawansowania nieruchomości (stan deweloperski, stan wykończony). Dysponuję specjalnym kalkulatorem do wyliczenia minimalnego kosztu. Daj znać, chętnie policzę!!!
Maksymalna wysokość wypłaconej transzy to 100 000 PLN. Wypłata transz do 50% udzielonego kredytu wymaga przedstawienia własnych zdjęć. Transze powyżej 50% kredytu wymagają opłacenia inspekcji w kwocie 300 PLN. Istnieje możliwość zastosowania finansowania naprzemiennego. Co ciekawe Millennium udziela kredytu hipotecznego na zakup działki i budowę domu w jednym kredycie bez posiadania pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia budowy.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

Generalnie bank bez żadnego problemu akceptuje zwolnienie lekarskie z powodu ciąży oraz urlop macierzyński. We wniosku kredytowym kobieta musi oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Nie jest to później weryfikowane i nie ma żadnych konsekwencji, jeśli zmieni zdanie.

20. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt ?

Na chwilę obecną Millennium oferuje kredyt tylko w złotówkach. Jest to jednocześnie jeden z 2 banków, który oferuje uzyskanie kredytu hipotecznego w złotówkach dla osób zarabiających w walucie. Warunkiem jest, aby do kredytu podeszła osoba uzyskująca dochód w złotówkach. Warunkiem jest, by osoba z dochodem w złotówkach była w tym samym gospodarstwie domowym co osoba uzyskująca dochód z walucie. Bank obniży kwotowo dochód walutowy poniżej dochodu z złotówkach. W zależności od struktury dochodu zostanie ocenione maksymalne LTV. Bank ma odpowiedni wzór na wyliczenie.

21. Bankowość elektroniczna

Bardzo mocny punkt oferty. Millennium obok ING Bank Śląski i mBank mieści się w TOP3 banków oferujących najbardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu bankowości elektronicznej. Obok zupełnie podstawowych funkcji jak przelewy, czy sprawdzenie salda rachunku można bez problemu nadpłacić kredyt czy też skrócić karencję bez wizyty w  oddziale.

22. Możliwość akceptacji alimentów

Millennium jako jeden z niewielu banków na rynku daje możliwość, by na podstawie uzyskiwanych alimentów obniżyć koszty gospodarstwa domowego. Maksymalna obniżka z tego tytułu może wynieść 300 PLN. Warunkiem jest by alimenty miały formę wyroku sądowego lub mediacji alimentacyjnej. Dodatkowo trzeba przedstawić wpływy z alimentów na rachunek bankowy.

23. Finansowanie naprzemienne

Millennium akceptuje finansowanie naprzemienne. Warunkiem jest jednak wpłata własnych środków przed wypłatą drugiej transzy kredytowej. Istnieją dwa odstępstwa. Jeśli kredytobiorca będzie dysponował gotówką po sprzedaży nieruchomości lub z książeczki mieszkaniowej. Wtedy środki własne można wpłacić w późniejszym okresie. Zawsze jednak bank musi kończyć inwestycję ostatnią transzą.

24. Kredytowanie dużych działek

Millennium jako jeden z bodajże 5 banków udziela kredytów na niezabudowane działki powyżej 3 000m oraz domy położone na działkach powyżej 5 000m. Jednakże trzeba się wykazać większym wkładem własnym. Bank będzie wymagał minimum 40% wkładu własnego.

Kto powinien interesować się kredytem w Mille?

Millennium to bardzo ciekawa propozycja na rynku. Uważam, że ofertę tej instytucji powinny interesować się osoby:

1. planujące nadpłaty kredytu,
2. potrzebujące wraz z kredytem taniego ubezpieczenia na życie,
3. inwestujące na rynku mieszkaniowym tzw. flipy,
4. osoby w średnim wieku.

Plusy kredytu hipotecznego w Millennium

Jak wspomniałem wcześniej dość mocno cenię sobie ofertę i rozwiązania Millennium. Żeby Tobie ułatwić, przedstawiam poniżej ocenę oferty kredytu hipotecznego w rozbiciu na poszczególne parametry.

1. Brak prowizji za udzielenie kredytu
2. Najlepsze na rynku warunki wcześniejszej spłaty.
3. Możliwość wykorzystania własnej wyceny nieruchomości.
4. Bardzo tanie ubezpieczenie na życie.
5. Możliwość uzyskania kredytu w złotówkach dla osób uzyskujących dochód w walucie obcej.
6. Bank akceptuje urlop macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży.
7. Wymóg wniesienia minimum 10% wkładu własnego.
8. Wysoki standard bankowości elektronicznej.
9. Możliwość finansowania w jednym kredycie zakupu działki i budowy domu.
10. Bardzo zaawansowana bankowość elektroniczna.
11. Wysoki maksymalny wiek kredytobiorcy.
12. Bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa.
13. Jeden z niewielu banków, który obecnie akceptuje dochody z umowy o dzieło, zlecenie oraz z działalności gospodarczej.

Minusy kredytu hipotecznego w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium nie jest idealny. Żaden z banków nie jest. Warto zwrócić uwagę również na słabe punkty oferty.

1. Wysokości koszt ubezpieczenia pomostowego dla inwestycji dopiero rozpoczętych.
2. Wysoki wymóg wpływu z wynagrodzenia, jako produkt dodatkowy oraz konieczność wywiązywania się do końca okresu kredytowania.
3. Dość częste korekty dostarczanych wycen nieruchomości.
4. Niska wartości transzy maksymalnej w kredycie na budowę domu.

Podsumowanie

Opinie na temat kredytu hipotecznego w Millennium są bardzo różne. Kiedy to była “hurtownia hipotek” i faktycznie ich kilka ruchów było dyskusyjnych. Dziś wydaje mi się, że jest to inna instytucja. Jak wspomniałem wcześniej uznaję Millennium jako jeden z banków, który ma najbardziej logiczny i elastyczny dział analiz. Udało mi się zrealizować wiele odstępstw proceduralnych. Uważam że kredyt hipoteczny w Millennium jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku. Nie jest to opcja dla wszystkich, ale warto uwzględniać ten bank w swoich poszukiwaniach.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia na temat Millennium kredyt hipoteczny, daj znać w komentarzu poniżej. Chętnie odniosę się do wszelakich pytań lub wątpliwości.